Skandinaviska Glassystem

Work at SG

  • PROJEKTLEDARE inom byggbranschen, Göteborg

  • PROJEKTCHEF, Göteborg

  • PROJEKTERINGSLEDARE, Göteborg

  • Projektchef, Danmark - Köpenhamn

  • Projektledare, Danmark - Köpenhamn

  • FÖRSÄLJNINGSINGENJÖR, Göteborg

  • PROJEKTINGENJÖR inom byggbranschen, Göteborg

  • Projektör till byggbranschen, Stockholm

PROJEKTLEDARE inom byggbranschen, Göteborg

Tycker du som oss att byggbranschen är den bästa branschen att arbeta i? Trivs du med att vara personen som driver ett byggprojekt framåt och efter uppsatta mål?

Arbetsuppgifter

I rollen som projektledare företräder du bolaget i frågor rörande entreprenader på den skandinaviska marknaden. Du arbetar och driver projekt i enlighet med styrande dokument. Du ansvarar för det operativa genomförandet i byggprojekt med befogenhet att ta ekonomiska beslut gällande produktionsfrågor.

I din roll ingår uppföljning av inköp, avstämning och verifiering av leveranser och entreprenader. Bevakning av handlingar, revideringar och upprättandet ÄTA-underlag. Ansvar för informations- och kommunikationsflöden i projektet. Säkerställa efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler.

Ansvar för att arbetsberedningar och att egenkontroller utförs i beslutad omfattning. Leda projektrelaterade möten. Ta fram slutdokumentation i samband med överlämnande till beställaren.

Erfarenhet

Du har ett par års kunskap och praktisk erfarenhet från byggbranschen samt inom produktion, planering, arbetsledning, kalkyl, inköp och projektekonomi inom byggbranschen. Du har förmåga att förstå inte bara tekniska aspekter utan även de estetiska i varje unikt projekt.

Utbildning

Ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot byggbranschen.

Personliga egenskaper

Vi söker en ledare som är bra på att kommunicera, är beslutsam samt har en god förmåga att överblicka helheten. Du är tydlig, driven och har sinne för affärer. Du har ett stort tekniskt intresse och är även intresserad av det estetiska.

Du social och har lätt att kommunicera med människor i alla led. Du är kundorienterad och bra på att bygga långsiktiga relationer samt vårda dina upparbetade kontakter.

Möjligheter

Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete där du får användning för ditt tekniska kunnande i kombination med utlopp för din fantasi och kreativitet. Du kan komma att arbeta som projektledare för byggprojekt i hela Skandinavien och därigenom utvecklas tillsammans med våra inspirerande kollegor!

Rollen innebär frihet och självständighet vilket kommer ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Du erbjuds en viktig position i en expansiv och framgångsrik organisation. Vi är ett bolag i byggbranschen som tar oss an unika projekt och som sällan gör samma sak flera gånger vilket skapar ett stimulerande arbetsklimat.

Vi är ett bolag fullt av möjligheter som ofta vågar det ingen annan vågar!

Send in your application


If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!

Upload file

If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!