Skandinaviska Glassystem

Work at SG

 • PROJEKTLEDARE inom byggbranschen,

  20190120
 • PROJEKTINGENJÖR inom Byggbranshen

  20190107
 • GRUPPCHEF till byggprojektering, Stockholm

  20190102
 • PROJEKTÖR till byggbranschen

  20190107
 • PROJEKTCHEF inom Byggbranschen

  190110

PROJEKTLEDARE inom byggbranschen,

Tycker du som oss att byggbranschen är den bästa branschen att arbeta i? Trivs du med att vara personen som driver unika byggprojekt? Vi söker nu dig som är intresserad av teknologiska lösningar och unika fasadlösningar. Låter tjänsten som projektledare som något för dig?

Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete där du får användning för ditt tekniska kunnande i kombination med utlopp för din fantasi och kreativitet. Du kan komma att arbeta som projektledare för byggprojekt i hela Skandinavien och därigenom utvecklas tillsammans med våra inspirerande kollegor!

Din roll

I rollen som projektledare företräder du bolaget i frågor rörande entreprenader på den skandinaviska marknaden. Du arbetar och driver projekt i enlighet med styrande dokument. Du ansvarar för det operativa genomförandet i byggprojekt med befogenhet att ta ekonomiska beslut gällande produktionsfrågor.

I din roll ingår uppföljning av inköp, avstämning och verifiering av leveranser och entreprenader. Bevakning av handlingar, revideringar och upprättandet ÄTA-underlag. Ansvar för informations- och kommunikationsflöden i projektet. Säkerställa efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler.

Ansvar för att arbetsberedningar och att egenkontroller utförs i beslutad omfattning. Leda projektrelaterade möten. Ta fram slutdokumentation i samband med överlämnande till beställaren.

Rollen innebär frihet och självständighet vilket kommer ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Du erbjuds en viktig position i en expansiv och framgångsrik organisation. Vi är ett bolag i byggbranschen som tar oss an unika fasadprojekt och som sällan gör samma sak flera gånger vilket skapar ett stimulerande arbetsklimat.

Projekten kräver att du som Projektledare är på plats så resor inom Skandinavien kommer att förekomma. Vi har kontor i både Stockholm och Göteborg så vi söker dig som bor nära någon av dessa städer.

Vem är du?

Du har ett par års kunskap och praktisk erfarenhet från byggbranschen samt inom produktion, planering, arbetsledning, kalkyl, inköp och projektekonomi inom byggbranschen. Du har förmåga att förstå inte bara tekniska aspekter utan även de estetiska i varje unikt projekt. Du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot byggbranschen.

Du är en ledare som är bra på att kommunicera, är beslutsam samt har en god förmåga att överblicka helheten. Du är tydlig, driven och har sinne för affärer. Du har ett stort tekniskt intresse och är även intresserad av det estetiska. Du social och har lätt att kommunicera med människor i alla led. Du är kundorienterad och bra på att bygga långsiktiga relationer samt vårda dina upparbetade kontakter.

Kort om oss

Vi är ett av Skandinaviens ledande byggföretag inom fasadentreprenader. Vi utvecklar och bygger unika klimatskalslösningar enligt kundens vision avseende design, funktion och känsla. Vi är specialiserade på kompletta fasadsystem, speciallösningar inom glas, bärande konstruktioner och tak. Vår drivkraft är kundorienterad teknologi och därför är lösningarna ofta mycket originella och avancerade.

Vi har idag byggt en stabil plattform av prestigefyllda projekt och är sedan år 2004 AAA-klassade. Vi utför entreprenader i egen regi och med egen personal håller vi i projektledning, projektering, försäljning, administration samt montage på arbetsplatsen.

Vi startade år 1994 och vårt huvudkontor ligger på kajkanten till Göta älv i Göteborg. I anslutning till Göteborgskontoret har vi en utvecklingsverkstad och i Lysekil ligger vår modulfabrik, där våra våningshöga fasadmoduler prefabriceras. Vi har även regionkontor i både Stockholm och Köpenhamn. Idag har Skandinaviska Glassystem AB runt 100 anställda i Sverige, Norge och Danmark och omsätter cirka 400 miljoner per år.

Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med fokus på kreativitet, kvalité, goda värderingar och en stark vilja att lyckas. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö med nya fasadprojekt och utmaningar. Vi är ett företag där alla samarbetar oavsett yrkestitel.

 Vi träffar sökande löpande så passa på att skicka in din ansökan redan idag.

 

 

Send in your application


If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!

Upload file

If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!