Skandinaviska Glassystem

Work at SG

  • PROJEKTERINGSLEDARE, Göteborg

    2017-11-22
  • PROJEKTLEDARE inom byggbranschen, Stockholm

    2017-11-22

PROJEKTERINGSLEDARE, Göteborg

Ansvar
Du har tillsammans med Projekteringsansvarig det övergripande ansvaret för ett eller flera stora projekt. Du är med från projekteringsstadiet fram till projektets färdigställande och samarbetar med flera parter under projektets gång.

Arbetsuppgifter
I rollen som Projekteringsledare har du ansvar för genomförande av stora projekt och fungerar som spindeln i nätet. Du driver och samordnar den interna projekteringen och utformar rutiner för att säkerställa genomförandet. Du bär ansvar för frågeställningar på detaljnivå och fungerar som kontaktyta för projekteringsansvarig, handläggande projektörer, produktionsansvarig på fabrik och entreprenadchefer m.fl.

Du har övergripande ansvar för ritarbete med modeller och för särskilda detaljer, samt måttkontroll. Du ansvarar för kvalitetsdokument för produktion och distribuerar handlingar till berörda parter/digitala platser. Du arbetar fortlöpande med att optimera resurser inom projektet.

Arbetslivserfarenhet
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av entreprenad- eller konsultbranschen. Du har haft helhetsansvar för projektering i större entreprenader.

Du har förmåga att förstå inte bara tekniska aspekter utan även de estetiska i varje unikt projekt. Du har också praktisk bakgrund med stor bredd från byggbranschen.

Du är en naturlig ledare som är van att kommunicera med människor i olika yrkesroller. Det är fördelaktigt om din erfarenhet kan användas för att utbilda yngre ingenjörer på arbetsplatsen.

Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har Skandinavien som arbetsfält.

Du är van att hantera ritprogram som Tekla, AutoCad och SolidWorks samt program som används för projektstyrning.

Utbildning
Vi tror att du är civilingenjör eller högskoleingenjör med ett antal års erfarenhet av projektering i entreprenad- eller konsultbranschen.

Personliga egenskaper
Vi söker en erfaren, driftig ledare som är bra på att kommunicera, är beslutsam samt har en god förmåga att överblicka helheten.  Du har ett stort tekniskt intresse och är även intresserad av det estetiska.

Du innehar en hög social kompetens och har lätt att kommunicera med människor i alla led. Du är vidare kundorienterad och bra på att bygga långsiktiga relationer och vårda dina upparbetade kontakter.

Möjligheter
Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete där du får användning för ditt tekniska kunnande i kombination med utlopp för din fantasi och kreativitet.

Rollen innebär stor frihet och självständighet och kommer ge stor möjlighet till personlig- och yrkesmässig utveckling.

Du erbjuds en nyckelposition i en expansiv och framgångsrik organisation.

Välkommen till ett sammansvetsat gäng som är stolta över att arbeta med prestigefyllda och spektakulära projekt!

Send in your application


If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!

Upload file

If you are interested in working with us, please send us your application.

Specify which position you are applying for, or if you want to make a spontaneous application, in the box for "Topic".
Fill out your name and contact information and attach your CV.

We look forward to your application!