Skandinaviska Glassystem

SG FOLDING DOOR

Skandinaviska Glassystem AB utvecklar och förädlar våra system kontinuerligt i alla projekt. I flera fall utvecklas nya unika system och produkter till följd av projektets krav på design och funktion. Här presenterar vi SG Folding door som är en modern vikdörr med Structural Glazing utförande. Beslag och komponenter kommer från Hawa.

SG FOLDING DOOR