Skandinaviska Glassystem

SG ADDITIONAL PRODUCTS

Skandinaviska Glassystem AB utvecklar och förädlar våra system kontinuerligt i alla projekt. I flera fall
utvecklas ny unika system och produkter till följd av projektets krav på design och funktion.

I broschyren ”Additional Products” presenterar vi produkter
som blivit speciellt framgångsrika, återanvänts och utvecklats vidare.

Här presenterar vi dörrar, luckor och räcken som utmärker sig från standardiserade lösningar vad det gäller design, konstruktion och funktion.

Dörrar är uppdelade i vikdörrar, skjutdörrar och slagdörrar som alla är anpassade för att designmässigt kunna kombineras med SG2000 Structural Glazing fasader. Desa presenteras under ”SG DOOR”.
Luckorna är anpassade för Structural Glazing-fasader och utmärker sig genom att inte ha någon
båge runt glaset. detta gör att en SG-lucka har samma tunna fogbredd som den mellan två fasadglas. Dessa presenteras under ”SG WINDOW”.

Glasräcken är mycket viktiga för att uttrycket i en modern byggnad skall hålla en genomgående hög design. SG har därför utvecklat unika system för god design och extrema förhållanden. Dessa presenteras under ”SG RAIL”.

SG DOOR

Skandinaviska Glassystem har utvecklat marknadens enda vikdörrparti med Structural Glazing utseende, det vill säga ett vikväggssystem helt utan utvändiga profiler. Systemet är framtaget för att kunna öppna upp stora delar av fasaden när behov finns och med en enkel manöver stänga till utan att få ett avvikande utseende i fasaden. Systemet kan anpassas till olika öppningsmått och bredd på dörrblad. Systemet är populärt bland caféer, restauranger samt i villor och
fritidshus med modern arkitektur.

Vikdörren, SG Folding door, kan monteras flush med den omgivande fasaden. Fasadglasen möter vikdörrens glas på samma sätt som i fasaden. På detta sätt skapar man ett vikdörrsparti som får samma utseende som den omgivande Structural Glazing-fasaden.

SG WINDOW

SG Window är en lucka speciellt framtagen för användas i Structural Glazing-fasader. Den ansluter med glaset direkt mot karm och får därmed ett mycket tunt och lätt utseende där den totala karmtjockleken är densamma som vid normala glasdelningar i fasad. Luckan har utvecklats genom åren och finns nu i både över- och underkantshängd variant. den
utföras i både 2- & 3-glas.

Luckan används både för komfort- och rökgasventilation. Vanligast är en motorstyrning men det är även möjligt att få en manuell öppningsfunktion.
Luckan är CE godkänd.

 

SG RAIL

Glasräcken för invändigt och utvändigt bruk utvecklas ständigt. ofta för att uppnå ny funktionalitet eller för att
skapa nya utryck som passar den omgivande arkitekturen. Glas är ett intressant material med intressanta
egenskaper. Glasräcken kan tillverkas för belastningar över till 3kn/m, monteras skälvbärande utan stolpar
eller med tillverkas med folier och digitaltryck som ger dem en unik design.

Skandinaviska glassystem har utvecklat en serie räcken utan synlig infästning som passar bra att kombinera
med Structural Glazing-utförande samt i miljöer med en hög designintension.

SG ADDITIONAL PRODUCTS